1. Met het begrip ‘persoonsgegevens’ bedoel ik de informatie waarmee jij als persoon geïdentificeerd kunt worden. Ik maak gebruik van persoonsgegevens die jij als opdrachtgever, bezoeker van mijn website, relatie of leverancier aan mij hebt verstrekt. Ik verwerk die gegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.
  2. Ik verwerk alleen gegevens als daar een zogeheten AVG-grondslag voor bestaat. Dat betekent dat ik in principe alleen gegevens verwerk als jij daar expliciete toestemming voor hebt gegeven, of als dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die met mij is gesloten.
  3. Ik verwerk persoonsgegevens in de volgende situaties: je hebt een opdracht gegeven aan mij; je hebt je contactgegevens achtergelaten op deze website; we onderhouden een zakelijke relatie; je hebt aangegeven dat je graag op de hoogte gehouden wilt worden gehouden van relevante ontwikkelingen en activiteiten rond mijn onderneming.
  4. Ik deel nooit persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.
  5. Ik bewaar persoonsgegevens zolang dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. Na het afronden van een opdracht bewaar ik de persoonsgegevens gedurende een redelijke termijn voor vervolgopdrachten en nazorg. Contactgegevens van relaties sla ik op als en zolang ik daar toestemming voor heb.
  6. Ik voeg jouw naam en e-mailadres na de uitvoering van de opdracht toe aan mijn adressenlijst, zodat we ook in de toekomst zakelijk contact kunnen houden. Als je aangeeft niet op deze lijst te staan, verwijder ik jouw gegevens.
  7. Ik doe er alles aan om je persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding door onbevoegden. De toegang tot mijn digitale bestanden met persoonsgegevens is versleuteld met wachtwoorden, en alleen ik kan daarbij.